KNIHOVNA

Knihovna Centra dokumentárního filmu v Jihlavě obsahuje přes tisíc titulů. Jádro fondu tvoří zpřístupněná sbírka publikací MFDF Ji.hlava, kterou CDF průběžně rozšiřuje o nové klíčové publikace z oboru dokumentaristiky, filmu, umění i společenskovědních disciplín.

V CDF tak můžete prozkoumat například čerstvou novinku Filmové právo Ivana Davida, kterou vydavatelství Nová beseda vyplnilo takřka půl století zející trhlinu v autorskoprávní tematice.

Úsek knihovny Do.začátku, v němž jsou shromážděny klíčové publikace pro rychlé porozumění filmové problematice, rozšíří Rozbor filmu. Nová kniha filmového teoretika a pedagoga Radomíra D. Kokeše je čtivou a přehlednou inspirací, jak přistupovat k filmové analýze a prohlubovat své porozumění filmu. Kniha vám zodpoví řadu otázek, ale především vás naučí, jak si vhodné otázky pokládat.

Rozšířit své obzory o světových dějinách dokumentárního filmu doporučujeme četbou knihy A New History of Documentary Film: Second Edition, v níž americká autorka Betsy A. McLane sestavuje mapu dějin dokumentárního filmu. Jednotlivé epochy a období této mapy vnímá v souvislosti s proměnlivými technologickými, ekonomickými i politickými podmínkami. Knihu CDF doporučil dlouholetý spolupracovník Godfreyho Reggia, dramaturg a scenárista Ray Hemenez.

Obraz dějin české dokumentaristiky doplňuje publikace Generace Jihlava. Podle námětu producentů Radima Procházky a Michala Procházky sestavila filmová historička Lucie Česálková mozaiku rozhovorů českých dokumentaristů s filmovými publicisty o českém dokumentárním filmu přelomu tisíciletí. Vzniklo tak jedinečné svědectví o nalézání nových forem výpovědí a porevolučním vývoji českého dokumentu, jehož autoři i díla každoročně procházeli kritickými diskuzemi na MFDF Ji.hlava.

V oblastech knižního fondu, které přesahují profil filmové literatury můžete načerpat inspiraci například v legendárním časopisu Believer ze San Francisca. I když je tento časopis primárně orientován na literaturu, každoročně vydává speciální čísla věnovaná filmu, hudbě a výtvarnému umění. Je proslulý svou uvolněností, hravou grafikou, dlouhými texty, komiksy i kreativním organizačním schématem v každém čísle.

Na doporučení režiséra Ivo Bystřičana můžete také zajímavým způsobem proniknout do dějin ekonomie v autorském komiksu Ekonomix, v němž se novinář Michael Goodwin a kreslíř Dan E. Burr pokouší obrazovou formou kriticky zamyslet nad dominantními přístupy k organizaci trhu.

Všechny publikace, které autoři a známé osobnosti CDF doporučili, jsou napříč fondem na hřbetě dané knihy opatřeny nálepkou s autogramem a symbolem trychtýře „Do.poručuji!".

Více o knihovně CDF zjistíte ZDE

STANŤE SE ČLENY CDF

Členství umožňuje zájemcům a návštěvníkům CDF nejen vyhledávat v databázi filmů, tvůrců, publikací a odkazů online, ale především získají neomezený přístup k přehrávání dokumentárních filmů ve videotéce CDF, která čítá stovky titulů. Získejte členskou kartu, která s sebou přináší řadu výhod – kromě jiného možnost zdarma navštívit 4 jednorázové lekce nebo 1 celý cyklus v rámci podzimního vzdělávání. Můžete také získat 50% slevu z plné ceny festivalové akreditace MFDF Ji.hlava 2015.

Cena pro studenty: 50 Kč/rok
Cena pro ostatní veřejnost: 100 Kč/rok

Členy se můžete stát ZDE.Kontakt: Lenka Jirků, projektový manager CDF: cdf@c-d-f.cz
Pokud si nepřejete dostávat náš newsletter, klikněte ZDERealizováno za podpory:

Pod záštitou: